Analizatory Woda-Ścieki

Analizator fosforanów lub azotu amonowego EVITA INSITU 4100

Zastosowanie: ciągłe oznaczenia związków biogennych (ortofosforanów lub azotu amonowego) w wodzie i ściekach · technologia pracy oczyszczalni ścieków

Charakterystyka: pomiar w oparciu o membranę jonową · urządzenie pracuje zanurzone w ściekach (nie wymaga doprowadzenia ścieków do urządzenia i ich filtracji) · praktycznie bezobsługowe (wymaga 15 min 4 razy w roku) · brak możliwości uszkodzenia miernika przez niewłaściwą obsługę (użytkownik nie ma dostępu do wnętrza analizatora) · pomiar w sposób ciągły · opóźnienie pomiaru do kilku minut · całkowicie automatyczna kalibracja i rozbudowany system diagnostyki

Dane techniczne: zakres pomiarowy: 0 100 mg/l dla NH4-N, 0 - 15 mg/l dla PO4-P · wyjście analogowe 4 - 20 mA oraz HART · wyjścia przekaźnikowe · temperatura pracy: powietrze od -20°C do 40°C, medium 0°C do 35°C

Analizator azotanów EVITA INSITU 5100

Zastosowanie: ciągłe oznaczenia azotanów w wodzie i ściekach · technologia pracy oczyszczalni ścieków  

Charakterystyka: pomiar w oparciu o membranę jonową i pomiar w świetle ultrafioletowym ·  urządzenie pracuje zanurzone w ściekach (nie ma konieczności doprowadzenia ich do analizatora) · praktycznie bezobsługowe (wymaga 15 min co trzy miesiące) · nie wymaga fachowego personelu · pomiar w sposób ciągły · czas odpowiedzi 5 min. · automatyczna kalibracja · specjalna membrana jonowa odporna na osadzanie się zanieczyszczeń i bakterii · nie wymaga odczynników (wymiana wody dejonizowanej co trzy miesiące)

Dane techniczne: zakres pomiarowy: 0 - 50 mg/l, wyjście analogowe 4 - 20 mA oraz HART · temperatura pracy: powietrze od -10°C do 35°C, medium 2°C do 30°C

Analizator biogenów EVITA INLINE 4150 / 5150

Zastosowanie: ciągłe oznaczenia związków biogennych (azotany, azotyny, azot amonowy, fosforany) w wodzie i ściekach · technologia pracy oczyszczalni ścieków

Charakterystyka: pomiar w oparciu o membranę jonową · urządzenie wymaga doprowadzenia ścieków surowych (nie wymaga filtracji) · praktycznie bezobsługowe (wymaga 15 min 4 raz w roku) · brak możliwości uszkodzenia miernika przez niewłaściwą obsługę (użytkownik nie ma dostępu do wnętrza analizatora) · pomiar w sposób ciągły · opóźnienie pomiaru do kilku minut · całkowicie automatyczna kalibracja i rozbudowany system diagnostyki

Dane techniczne: zakres pomiarowy: 0 - 100 mg/l dla NH4-N, 0 - 15 mg/l dla PO4-P, 0 - 50 mg/l dla NOX-N · wyjście analogowe 4 - 20 mA oraz HART · temperatura pracy od 0°C do 40°C

Tlenomierz EVITA OXY 4100

Zastosowanie: gospodarka wodno-ściekowa · pomiar ilości tlenu rozpuszczonego w wodzie · sterowanie procesem aeracji regulacja natlenienia stawów rybnych
Charakterystyka: bezpośredni pomiar ilości tlenu i temperatury · oznaczenie ilości tlenu zawar-tego w wodzie w % lub w mg/l ( ppm) · automatyczna kalibracja przez odwrócenie sondy · nadzór nad stopniem zużycia czujnika · unikalny system samooczyszczania się czujnika
Dane techniczne: zakres pomiarowy 0 - 50 mg/l (ppm), 0-10..500 % · temperatura pracy od 0°C do 40°C, · dokładność ±0,5 % pełnego zakresu · wyjście 4 - 20 mA

Analizator pH lub redoxEVITA PH 4100/REDOX 4100

Zastosowanie: monitorowanie i regulacja pH i redox w wodzie pitnej · ściekach · w procesach przemysłowych  

Charakterystyka: unikatowa konstrukcja - przetwornik sygnału i wzmacniacz zespolone w jeden kompletny system zanurzeniowy · pomiary pH i redox przesyłane jako sygnał analogowy i sygnał cyfrowy HART · duża dokładność pomiaru · prosta kalibracja przez odwracanie sondy i zanurzanie w kolejnych buforach ( dla pomiaru pH) · sonda redox nie wymaga kalibracji

Dane techniczne: zakres pomiarowy 0 - 14 pH, ±1000 mV (redox) · dokładność ±0,01 pH, 1 mV (redox) · temperatura pracy od -20°C do 80°C · wyjście 4 - 20 mA / cyfrowe HART

Analizator mętności i zawiesiny EVITA TSS 4100

Zastosowanie: oczyszczalnie ścieków (pomiar w osadzie czynnym lub sterowanie nadmiarem osadu i recyrkulacją osadu) · uzdatnianie wody 

Charakterystyka: urządzenie posiada sześciokanałowy, wielowiązkowy, impulsowy system optyczny podczerwony do pomiaru mętności i zawiesiny w jednym nadajniku (pomiar mętności zgodny z normą ISO 7027) · wyposażone w układy kompensujące obecność pęcherzyków powietrza w sub-stancji próbki

Dane techniczne: zakres pomiarowy: mętność od 0,001 do 10000 FNU/NTU, zawiesina od 0,001 do 400 g/l · temperatura pracy od 0°C do 60°C · wyjście 4 - 20 mA / cyfrowe HART

Przetworniki sygnału do sond rodziny EVITAUSC 5/6/7000

Zastosowanie: przetwornik pomiarowy do wszystkich sond rodziny EVITA (TSS 4100, PH 4100, REDOX 4100, INSITU 4100, INSITU 5100, INLINE 4150, INLINE 5150)  

Charakterystyka: przetwornik zapewniający komunikację cyfrową typu HART z dowolnym miernikiem · wyposażony w czytelny wyświetlacz z klawiaturą

Dane techniczne: USC 5000 (1 wyjście 4 20 mA, możliwość podłączenia 1 sondy) · USC 6000 (2 wyjścia 4-20 mA, 3 przekaźniki, możliwość podłączenia 1 sondy) · USC 7000 (4 wyjścia 4 - 20 mA, 5 przekaźników,  MOŻLIWOŚĆ JEDNOCZESNEGO PODŁĄCZENIA DO 15 RÓŻNYCH CZUJNIKÓW )

Ultradźwiękowy miernik poziomu osadu INTER RANGER DPS 300®

Zastosowanie: ciągły pomiar poziomu osadu w jednym lub dwóch zbiornikach technologicznych, otwartych lub zamkniętych · obudowa wykonana z materiału pozwalającym używanie miernika w środowisku agresywnym · gospodarka wodno - ściekowa

Charakterystyka: własny wyświetlacz do odczytu aktualnego poziomu · system filtracji zakłóceń elektrycznych i akustycznych echa · kompensacja wpływu temperatury · samoczyszcząca sonda ultradźwiękowa · współpraca z komputerem, regulatorem, rejestratorem, sterownikiem pomp · brak części ruchomych

Dane techniczne: zasilanie 100-230 VAC · zakres pomiarowy do 30m · cztery wyjścia przekaźnikowe · dwa wyjścia prądowe 4-20mA z optoizolacją · komunikacja: RS-232 lub RS-485 stopień ochrony obudowy IP67 · temp. pracy od -20 do +40°C · błąd pomiaru ± 0,1% zakresu pomiarowego