Konferencja AUTOMATION Logo PIAP Automation English Version


Serdecznie zapraszamy do udziału w corocznej
Konferencji Naukowo - Technicznej
AUTOMATION 2016


Uwaga! Termin nadsyłania referatów został wydłużony do 2. listopada 2015 - jest to termin ostateczny.


PATRONAT NAUKOWY

Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk

PATRONAT NAUKOWO-TECHNICZNY

Polskie Stowarzyszenie Pomiarów, Automatyki i Robotyki POLSPAR

TEMATYKA

 • Automatyzacja, robotyzacja, monitorowanie:
  • procesów wytwórczych
  • procesów komunalnych i usług
  • kontroli i badań
  • systemów zarządzania jakością
  • systemów bezpieczeństwa
 • Oprogramowanie, wyposażenie i zastosowanie robotów mobilnych
 • Metody projektowania i integracji systemów
 • Urządzenia do automatyzacji i robotyzacji
 • Urządzenia i układy pomiarowe

CEL KONFERENCJI

Celem Konferencji jest stworzenie możliwości prezentacji osiągnięć krajowych i zagranicznych
ośrodków naukowo-badawczych i przemysłowych w zakresie praktycznych zastosowań środków
automatyki i robotyki oraz urządzeń i układów pomiarowych.

Oczekujemy szczególnie prezentacji prac, których rezultaty zostały wprowadzone lub są bliskie
wprowadzenia do praktyki gospodarczej.

Ze względu na odbywające się w tym samym czasie w Warszawie XXII Międzynarodowe Targi
Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON® 2016, spodziewamy się obecności na konferencji osób
zainteresowanych komercjalizacją rezultatów badań naukowych i prac rozwojowych.

[startuj z nami]           [dodaj do ulubionych]             [mapa serwisu]