Konferencja AUTOMATION Logo PIAP Automation English Version


Serdecznie zapraszamy do udziału w corocznej
Konferencji Naukowo - Technicznej
AUTOMATION 2017

Uwaga! Termin nadsyłania referatów został wydłużony do 2 listopada 2016 r. - jest to termin ostateczny.


PATRONAT NAUKOWY

Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk

PATRONAT NAUKOWO-TECHNICZNY

Polskie Stowarzyszenie Pomiarów, Automatyki i Robotyki POLSPAR

TEMATYKA

  • Automatyka
  • Robotyka
  • Pomiary
  • Inteligencja Maszynowa - sesja specjalna - więcej informacji

CEL KONFERENCJI

Celem Konferencji jest stworzenie możliwości prezentacji osiągnięć krajowych i zagranicznych
ośrodków naukowo-badawczych i przemysłowych w zakresie praktycznych zastosowań środków
automatyki i robotyki oraz urządzeń i układów pomiarowych.

Oczekujemy szczególnie prezentacji prac, których rezultaty zostały wprowadzone lub są bliskie
wprowadzenia do praktyki gospodarczej.

Ze względu na odbywające się w tym samym czasie w Warszawie XXIII Międzynarodowe Targi
Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON® 2017, spodziewamy się obecności na konferencji osób
zainteresowanych komercjalizacją rezultatów badań naukowych i prac rozwojowych.

[startuj z nami]           [dodaj do ulubionych]             [mapa serwisu]